Edycja
Miasto Termin
Gospodarz spotkania
I Poznań 06 - 06.06.2001 Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
II Katowice 17 - 18.06.2002 Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski
III Lublin 16 - 17.06.2003 Instytut Fizyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
IV Szczecin 21 - 22.06.2004 Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński; Instytut Fizyki, Politechnika Szczecińska
V Wrocław 15 - 17.06.2005 Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej i Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego
VI Toruń 26 - 28.06.2006 Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika
VII Kraków 20 - 22.06.2007 Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Muzeum Inżynierii Miejskiej
VIII Opole 25 - 27.06.2008 Instytut Fizyki Uniwersytetu Opolskiego
IX Łódź 24 - 26.06.2009 Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Łódzki
X Ustroń Jaszowiec 16 - 18.06.2010 Pracownia Dydaktyki Fizyki Uniwersytetu Śląskiego
XI Warszawa 13 - 15.06.2011 Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski; Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska
XII Gdańsk 26 - 28.06.2012 Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej
XIII Poznań 19 - 21.06.2013 Wydział Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej; Wydział Fizyki UAM
XIV Rzeszów 24 - 26.06.2014 Katedra Fizyki na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej
XV Lublin 29 - 01.07.2015 Instytut Fizyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
XVI Wrocław 20 - 22.06.2016 Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska
XVII Kraków 26 - 28.06.2017 Instytutu Fizyki UJ, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, Muzeum UJ Collegium Maius, Muzeum Inżynierii Miejskiej, Jordan Group
XVIII Toruń 27 - 29.06.2018 Zakład Dydaktyki Fizyki i Pracownia Pokazów Fizycznych - Instytut Fizyki; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu oraz Fundacja Aleksandra Jabłońskiego